Tjänster2020-01-13T10:39:05+00:00

ENGINEERING

Teamet på Myohliv har jobbat med komplexa ingenjörsprojekt i 20 år. Vi vet att vägen till ett lyckat och lönsamt projekt är ”rätt kompetens på rätt plats”. Myohliv hjälper er att tillsätta just den kompetensen. Dessutom projektleder våra mest erfarna konsulter alla våra åtaganden. Denna uppföljning är unik i branschen och säkerställer bästa möjliga resultat.

PROJEKTSTYRNING

I projekt är det många bitar som ska falla på plats. Tidplan, teknisk spec, budget, leverantörer, ansvar för projektmedlemmar och en massa annat. Detta kräver erfarenhet av ledarskap, projektstyrning och förståelse för verksamheten och  projektens behov och mål. Vi har mer än 20 års erfarenhet inom industri- och infraprojekt.

Våra ingenjörer har mångårig erfarenhet av el- och automationsprojekt inom flertalet branscher. Automotive, life science, processindustri och maskinstyrning inom övrig industri är vår hemmaplan.
Vi hanterar de vanligaste styrsystemen och konstruktionsverktygen på marknaden.

Vi har lång erfarenhet inom elkonstruktion för låg och mellanspänningssystem i fastigheter och stadsmiljö.

Vi beräknar, projekterar och visualiserar gatubelysning, projekterar och beräknar dimensionering av kraftkablage. Förutom ett tydligt underlag ger det dig som kund en projektering som säkerställer att din anläggning är modern och energieffektiv.

Med våra partners genomför vi mätningar och analyser på elkvalitén i olika typer av anläggningar. Vi använder och sammanställer resultatet i projektering eller skapar rapporter med åtgärdsförslag.

Digitalisera din dokumentation. Från papperskopior till office-dokument eller CAD system, enkelt och redigerbart.

Maskindokumentation. Beredning och utskrift av dokumentation för maskiner och utrustningar. Vi tar hand om hanteringen av olika varianter och versioner som sammanställs till en hanterbar editerbar version..

Våra lösningar inom dokumentation säkerställer att kravställd dokumentation finns för din anläggning.

Bra projektledning är ofta nyckeln till ett lyckat projekt. Våra projektledare arbetar systematiskt igenom projektets olika steg. En genomarbetad budget och planering ger förutsättningar till att följa upp aktiviteter och kostnader. Vi tydliggör målen så att alla intressenter i projektet vet när projektet är klart. Vi arbetar i din projektprocess eller tillhandahåller en om du saknar den.

En projektledare från Myohliv fokuserar på ett gott ledarskap som skapar framdrift till projektmålen.

Tidplanering tydliggör och visualiserar projektens olika steg och framdrift. En bra tidplan med aktiviteter gör den enkelt att ta fram budgetar och simulera utfall vid olika genomföranden i ditt projekt. Oavsett om du bevakar aktiviteter i ett enskilt projekt eller om du samordnar flera projekt i en projektportfölj så är tidsplaner en förutsättning för att överblick i projekten och förse projektledare och projektägare med relevant beslutsstöd.

Våra byggledare leder utförandet av projekten och medverkar vid upphandling. Byggledaren är projektledarens förlängda arm under utförandet av en entreprenad och leder arbeten så utförandet sker på ett säkert och överenskommet sätt.