Projektledning på AstraZeneca

AstraZeneca investerar i ny produktionsutrustning och anlitar projektledare från Myohliv.

Investeringarna säkerställer framtida produktionsökningar för befintliga produkter. Fredrik Tojén ansvarar för delprojekt för kravställning och inköp av utrustning som säkerställer produkternas spårbarhet.

Uppdraget beräknas pågå till hösten 2016.

Mer information:
Fredrik Tojén, fredrik.tojen@myohliv.se, 0730-670 840

2015-10-16T15:39:25+00:00