DI Gasell 2018

Myohliv utsedda till gasellföretag 2018.

Mindre än 1% av alla företag i Sverige blir utsedda till Gasellföretag. En bekräftelse på att det vi gör även är rätt mätt ekonomiskt. Vårt fokus har varit och är att ha en sund arbetsmiljö och att ha kul på vägen.

På DI Gasells hemsida står det, Ett Gasellföretag har:

  1. En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  2. Minst tio anställda.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. Sunda finanser.

Mer information:
Kristian Windahl, 08 22 33 30, mailme

2018-10-23T14:33:02+00:00